Hoe integer is joúw organisatie?

Integer gedrag op de werkvloer is essentieel voor het bevorderen van vertrouwen, productiviteit en een positieve werkcultuur.

Zeggut meet de integriteitstemperatuur op de werkvloer van organisaties. De resultaten van een Zeggut-meting vormen de basis voor duurzame gedragsverandering.

 • “Zeggut is de enige tool die de norm zelf als uitgangspunt neemt. Dat is uniek.”
 • Werken aan integriteit met de uitkomsten van een Zeggut-meting leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.
 • Zeggut brengt de kloof in beeld tussen gewenst en daadwerkelijk gedrag.
 • Neem contact met ons op voor een presentatie of een offerte.

Integriteit

Ontdek de kracht van integriteit en stimuleer duurzame gedragsverandering binnen jouw organisatie met de Zeggut meting. Als eerste stap in dit proces biedt Zeggut een gedegen inzicht in het morele kompas van jouw medewerkers en de integriteitscultuur van jouw organisatie.

Door middel van zorgvuldig gekozen gedragsvoorbeelden, gecombineerd met de expertise van ons ervaren rapportage team, krijg je een nauwkeurig beeld van de huidige stand van zaken en de uitdagingen op het gebied van integriteit.

integriteit integer werken

Hoe integer is jouw organisatie?

Samen met jouw organisatie bespreken we de bevindingen en bieden we advies op maat voor een effectief vervolgtraject. Neem de leiding in het bevorderen van integer gedrag, het vergroten van vertrouwen en het versterken van de reputatie van jouw organisatie.

Kies voor Zeggut en zet vandaag nog koers naar duurzame gedragsverandering.

Duurzame gedragsverandering

Analyse van bestaand gedrag

Om het gedrag van mensen effectief en duurzaam te kunnen veranderen, is het essentieel om een goed begrip te hebben van hoe zij zich op dit moment gedragen. Analyse van het bestaande gedrag biedt inzicht in de patronen, gewoonten en motivaties die ten grondslag liggen aan hun handelingen.

Zeggut brengt dit bestaande gedrag in kaart. Het legt vast hoe er op de werkvloer gedacht en gesproken wordt over integriteit-gerelateerde onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag, belangenverstrengeling, machtsmisbruik, vriendjespolitiek, etc. etc.

Zeggut meet vervolgens hoe al deze individuele patronen, gewoonten en motivaties zich vertalen in concreet gedrag (gewenst én ongewenst) op de werkvloer. Op basis van deze metingen kunnen vervolgens gerichte interventies en strategieën worden ontwikkeld.

De Zeggut-meting

De Zeggut-meting is ontworpen om het perspectief en de feedback van medewerkers op de werkvloer te verzamelen. Het draait hierbij om het actief ophalen van informatie vanuit de (onder)buik van de organisatie.

Een Zeggut-meting bestaat uit vier online vraagrondes waarin steeds een aantal gedragsvoorbeelden ter beoordeling worden voorgelegd aan de gebruiker. De 4 rondes worden gelardeerd met open vragen en stellingen.

 • Een leidinggevende nodigt een medewerker uit om een borrel bij hem/haar thuis te komen drinken.
 • Een collega maakt in gezelschap seksueel getinte opmerkingen.
 • Een leidinggevende complimenteert een medewerker met zijn/haar uiterlijk.
 • In privésituaties noem ik weleens mijn functie om iets gedaan te krijgen.
 • Tijdens een vergadering zit een collega e-mails te beantwoorden op zijn/haar mobiel.
 • Een collega-raadslid lobbyt bij een beleidsambtenaar voor aanpassing van een concept-beleidsnota.
 • Een collega maakt een kleurenkopie van de schoolopdracht van zijn/haar zoon.
zeggut 4 rondes open vragen en stellingen

Vier inzichten

Ieder van de vier Zeggut rondes heeft een unieke focus en benadert een ander aspect van het integriteitsbeeld van de organisatie, wat leidt tot een volledig beeld wanneer ze samen worden gevoegd. Het geeft management en medewerkers een compleet inzicht in waar de organisatie staat met betrekking tot integriteit, welke sterke punten er zijn en waar er ruimte is voor verbetering.

Door deze aanpak kunnen organisaties effectieve maatregelen nemen om een integere werkomgeving te bevorderen en zo het vertrouwen van alle belanghebbenden te versterken.

inzichten moreel kompas de praktijk zelfreflectie de oplossing
zeggut kompas integriteit scan

1. Moreel kompas

Wat beschouwen deelnemers over het algemeen als goed en fout gedrag?

2. De praktijk

Vinden deelnemers dat hun collega’s en leidinggevenden zich conform dit morele kompas gedragen?

zeggut zelfreflectie integriteit scan

3. Zelfreflectie

Vinden deelnemers dat zij zich zelf conform dit morele kompas gedragen?

4. De oplossing

Wat is volgens deelnemers de beste interventie om de organisatie naar een hoger integriteitsniveau te brengen?

Rapportage

Na het beantwoorden van alle vragen wordt een onderliggend algoritme ingezet om een gedetailleerde rapportage te genereren. Deze rapportage biedt een overzicht van de heersende normen en waarden binnen de organisatie, identificeert patronen en trends in de antwoorden en reacties, en detecteert mogelijke integriteitsschendingen.

Naast het identificeren van integriteitsschendingen, biedt de rapportage ook suggesties en aanbevelingen om hier iets aan te doen. Het algoritme kan mogelijke maatregelen aandragen die gericht zijn op het verbeteren van de gedragscultuur binnen de organisatie, het versterken van de naleving van gedragscodes, het implementeren van trainingen en het bevorderen van een open communicatie over integriteitskwesties.

integriteitsbeeld gedragsvoorbeelden algoritme
stappenplan 8stappen zeggut

Stappenplan

Het Zeggut team van ervaren psychologen, ontwikkelaars en programmeurs begeleidt iedere Zeggut meting vanaf de intake tot en met de eindrapportage-bijeenkomst. Tijdens de eindrapportage-bijeenkomst worden de belangrijkste bevindingen en adviezen met betrekking tot het Integriteitsbeeld van de organisatie uitgebreid besproken en ter beschikking gesteld in de vorm van een gepersonaliseerd dashboard.

Anonimiteit

Zeggut waarborgt volledige anonimiteit door per organisatie gebruik te maken van een generieke inlogcode die voor alle gebruikers hetzelfde is en die niet gekoppeld is aan bv. een naam of e-mailadres. Dit betekent dat het niet mogelijk is om te achterhalen welke specifieke gebruiker welke gegevens heeft ingevuld. Er is geen verband tussen de ingevoerde gegevens en de identiteit van de gebruiker. Dit biedt het hoogste niveau van privacy en anonimiteit aan alle gebruikers.

Doordat wij ook het IP-adres van gebruikers niet opslaan, kunnen de gebruikersgegevens niet worden gekoppeld aan een specifieke locatie, internetprovider of individu. Dit zorgt voor een extra mate van anonimiteit en beveiliging van de verzamelde data.

Gebruikers kunnen met vertrouwen deelnemen aan een Zeggut-meting, wetende dat hun persoonlijke gegevens niet kunnen worden herleid naar hun identiteit of locatie.

Duurzame gedragsverandering

Team Zeggut

Wil je meer weten?

info@zeggut.nl
06 – 54 24 40 65

Fred van der Zwaard

Criminoloog, online leren specialist

fred@zeggut.nl
06 – 54 24 40 65

Marivonne de Groot

Psycholoog, trainer

Femke Koehof

Organisatieadviseur Integriteit & Omgangsvormen

Christina Merl

L&D professional, trainer

Drs. Walter Vos

Walter Vos

Psycholoog, trainer

Drs. Walter Vos

Charlie van der Zwaard

Psycholoog

August Dragt

Psycholoog, trainer

John van der Kooij

Marketing

john@zeggut.nl

Michel Schilder

ICT

Norbert Hoederop

ICT

Contact

STUUR ONS EEN BERICHT

Heb je een vraag, opmerking of suggestie? We horen graag van je! Ons team staat klaar om je te helpen en je te voorzien van alle informatie die je nodig hebt.

Kantoor

Grasweg 83
1031HX Amsterdam

Contact

info@zeggut.nl
06 – 54 24 40 65